2012年3月26日星期一

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนในสังคมอิสระเพื่อการขอบริจาคทุนสนันสนุนเรียนเพื่อนที่อยู่ในสังคมอันอิสระทั้งหลายด้วยความเคารพยิ่ง:
ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอิจฉาท่านทั้งหลายผู้ซึ่งสามารถดำรงค์ชีวิตและอาศัยอยู่ในสังคมอันอิสระเป็นอย่างยิ่ง แต่ข้าพเจ้าผู้ซึ้งได้ต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชนในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน กลับถูกบีบบังคับให้ต้องเนรเทศตนเองออกจากประเทศอันเป็นที่รักของตนเอง และการที่ไม่สามารถกลับไปในประเทศของตนเองได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่ง.
Wang Yiming นักคิดเพื่อมวลชน ประธานพรรคสิทธิประชาธิปไตยจีน ผู้ซื่งได้ออกบทความรณรงค์ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยและต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการของพรรคคอมมินิตย์จีน เพื่อหยุดยั้งการปกครองในระบบนื้ของจีนมาอย่างยาวนาน ได้ถูกองค์กรบริหารที่ถูกจัดตั้งโดยพรรคคอมมินิตย์จีนก่อกวน, กลั่นแกล้ง, กักขัง, ปรับเงิน, ตรวจสอบ, ติดตาม, กลุ้มรุมทำร้ายบนท้องถนน ถูกขับไล่และเนรเทศ ถูกกีดกันไม่ให้ทำธุรกิจและการทำงาน ตัดสิทธิในการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่สิทธิในการอยู่อาศัยและแม้กระทั้งสิทธิส่วนบุคคล กระทั้งถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ล้มล้างการปกครองของรัฐและถูกห้ามออกนอกประเทศ เพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าพเจ้าเคลื่อนไหวในการรนรงค์ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยในจีน จนกระทั้งถึงเดือนกันยายน ค.. 2011เจ้าหน้าที่ลับของจีนจึงได้รับคำสั่งจากพรรคให้ยกเลิกการคำสั่งห้ามออกนอกประเทศของข้าพเจ้า และได้ทำการเนรเทศข้าพเจ้าออกนอกประเทศในที่สุด.
จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วที่ข้าพเจ้าถูกเนรเทศและอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อทำการยื่นเรื่องเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองกับประเทศสหรัฐอเมริกา และขอรับรองสถานภาพจากองค์การผู้ลี้ภัยสหประชาชาติประจำเอเซีย(UNHCR) ในกรุงเทพฯ และจนกระทั้งถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังมิได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่ประการใด ขณะที่รอการยื่นเรื่องการขอลี้ภัยทางการเมืองในองค์การฯนั้น ข้าพเจ้าได้ยินคนจีนผู้ซึ่งมากยื่นเรื่องกการรับรองแบบเดียวกับข้าพเจ้ากล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วผู้มาขอยื่นเรื่องจะได้การตอบสนองในทันที แต่ปีนี้เจ้าหน้าที่ภายในกล่าวว่าไม่มีล่ามแปลภาษาจีนและไม่มีผู้สำภาษณ์ตัวต่อตัว เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถพูดและใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงทำให้ไม่มีผู้ใดสนใจข้าพเจ้า. เมื่อข้าพเจ้าได้ไปที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯเพื่อติดต่อ ก็ได้รับการบอกกล่าวว่าจะต้องรอการรับรองจากองค์การผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในกรุงเทพฯเสียก่อน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง.
ในระหว่างการยืนเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองนี้ ในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ค..2012 โน้ตบุ๊กของ Wang Yiming ได้ถูกแฮกค์โดยองค์กรลับของจีน จนไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ ค.. 2012 บัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ในธนาคาร ICBC และ ATM ( 6222 0212 0800 8646 380 ) โดยคอมมิวนิสต์จีนจะถอนตัวไม่สามารถทำการเบิกจ่ายได้ เงินจำนวนประมาน 40,000 หรือประมาณ 200,000 กว่าบาทไทยไม่สามารถใช้ได้.
ข้าพเจ้าได้โทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักงานความมั่นคงของรัฐ สำนักงานมณฑลเจอจัง สาขาเขตจินหวา เมืองอีอู่ รองผู้บัญชาการจาง เพื่อขอคำชี้แจ้ง แต่ท่านรองปฏิเสทการรับสายและไม่ยอมตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แตกต่างจากเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งไม่เคยเงียบงันและไร้คำพูดเช่นนี้ นี้เป็นการยอมรับอย่างกลายๆและเป็นเครื่องพิสูทธ์ได้ว่าเป็นคำสั่งที่มาจากสำนักงานนี้เอง. ( โทรศัพท์ท่านรองจาง 086-13605792245, สำนักงาน โทร. 086-0579-85534453 )
เช้าของวันที่ 3 มีนาคม 2012 ข้าพเจ้าได้โทรสศัพท์ไปหาน้องชายของข้าพเจ้าให้ทดลองนำเงินเข้าบัญชีจำนวน 2,000 หยวน โดยการเช็คบัญชีโดยบัตร ATM นำไปเช็คเงินใน บัญชีธนาคารผ่านตู้ ATM ยังคงไม่มีเงินคงเหลือและไม่สามารถเบิกเงินได้ พรรคคอมมินิตย์จีนคงคิดว่าข้าพเจ้าจะยอมศิโรราบ ไม่มีทางถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอดอยากก็ตาม
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่านผู้ที่เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชนทั้งหลาย โปรดยื่นมือเข้าช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและอิสรภาพผู้ตกอับและไร้โชคผู้นี้ ผู้ซึ่งได้รับการกลั่นแกล้งก่อกวนจากคอมมินิตย์จีน ซึ่งไม่ว่าท่านจะบริจาคหรือสนับสนุนเท่าไรก็ตาม เราและอนุชนรุ่นหน้าจะจดจำท่านไว้ในใจตลอดกาล และหากท่านสะดวกที่จะให้ชื่ออันมีเกรียติ ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อไว้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง.
อีกครั้งที่เราขอขอบพระคุณทุกท่านซึ่งยื่นมือเหลือในยามยากลำบากโดยไม่เห็นแก่ตัว.

สิ่งที่แนบมา: ผลงานไปยังข้อมูลบัญชี
SWIFT (
ธนาคาร code): KASITHBK;
FAV (
ฝากธนาคาร): KBANK RAMKHAMHEANG2
A / C (
บัญชีบริจาค) :689-2-11858-0 โทร : 66-2397-7185
NAME (
ชื่อ): นาย ธวัชชัย นงลักษณ์วานิช
ประธานพรรคสิทธิและประชาธิปไตยจีน
Wang Yiming T. 0660865263721
ต้นปี ค.. 20121.


1ชื่อผู้ขอลี้ภัย :Wang Yiming ,เพศ: ชาย เกิดเมื่อวันที่ กันยายน ค.. 1964 ภูมิลาเนา: บ้านเลขที่ 45 ถนนเอียนจัง ตำบลหลงเชิ่น อำเภอเจียนลี่ มณฑลหูเป่ย การศึกษา: ระดับมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน : หลังจบการศึกษาในปี ค.. 1987 จากแขนงวิชาผู้เชียวชาญด้านอุตสาหกรรมเบาที่มฌฑลหูเป่ย ได้เข้าทำงานกับโรงงานรัฐวิสาหกิจทำเยื่อกระดาษ และได้ศึกษาต่อด้วยตนเองในวิชาการจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหว่างปี ค.. 1993 ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานทำกระดาษ ภายหลังได้ลาออกและเข้าทำงานกับบริษัทเอกชนหลายแห่งในตำแหน่งผู้จักการทั่วไป, ผู้จัดการทั่วไปและผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและนักคิดในเว็บไซด์.
สถานะปัจจุบัน: ถือวีซานักท่องเทียวอาศัยชั่วคราวในกรุงเทพ ประเทศไทย พาสพอร์ทเลกที่: G56186749 ในชื่อ Wang Yiming อีเมล์: fthj1976@gmail.com
เว็บไซด์ที่ใช้ในการเขียนบทความ : http://blog.boxun.com/hero/rmsxjwj/ http://blog.boxun.com/hero/zhzyzjlj/
2.ประวัติการณ์ในการก่อกวนของพรรคคอมมินิตย์จีนหลังจากปี ค.. 2008
1. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2008 และวันที่ 19 มกราคม 2009 ได้ถูกพนักงานสืบราชการลับของพรรคคอมมินิตย์จีนจากมณฑลเสฉวนร่วมมือกับพวกเจ้าหน้าที่สืบราชการสับในท้องที่ เข้ามาที่หางโจเพื่อจับกุมข้าพเจ้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นำไปสถานีตำรวจเขตจางก้าน เพื่อทำการสอบสวน ในระหว่างการสอบสวนพวกเขาได้ข่มขู่ว่าจะลักพาตัวข้าพเจ้าไปกักที่เฉินตัว.
2.19 มกราคม 2009 ตอนเช้าเวลาประมาณ 10.00 . เนื่องจากการออกบทความเรื่องหลักการช่วยชาติ 09 ได้ถูกหัวหน้าจางและรองหัวหน้าหวางจาก หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติสาขาหางโจ เรียกไปสอบสวนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย.
3. 20 กุมภาพันธ์ ค.. 2011 วันชุมนุมดอกมะลิเพื่อประชาธิปไตยจีน เจ้าหน้าที่ตำหรวจจากสถานีอีอู่จางตง ใช้วิธีนอกกฎหมายฉุดกระชากลากถูและซ้อม กักขังนักคิดเพื่อมวลชน Wang Yiming เพื่อบังคับไม่ให้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและประชาธิปไตยในจีน.หลังจากนั้นได้ถูกติดตามสอดส่องตลอดเวลา.
4. 4 มีนาคม 2011 สถานีตำหรวจจางตงส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจำนวน 3 คนทำการสะกดและสอดส่องการเลื่อนไหวของประธานพรรคสิทธิประชาธิปไตยจีน Wang Yiming ได้ถูกเพื่อนร่วมงาน หยางฮั้นผิง(QQ: 275 177 537) ชี่เหวอเจียนพบเห็น ทำให้ถูกบังคับให้สารภาพว่าทำการสะกดรอยและตรวจสอบจริง.
5.8 มีนาคม 2011 เพื่อแก้ปัญหาการถูกตัดการใช้อินเตอร์เน๊ต Wang Yiming ได้ขอเข้าพบหัวหน้ารักษาความปลอดภัยสาธารณะอี้อู หางเจินเชียน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ลับ 3 คนจับกุมและถูกส่งไปสอบสวนที่กรมสอบคดีอาชญากรรมโดยทันที บ้านพักได้ถูกตรวจค้นในคืนนั้นและยึดเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุกค์ไป.
6.ระหว่าง 8 มีนาคม-9 เมษายน 2011 ข้าพเจ้าถูกกักบริเวณในเขตกักกันกลางห้อง 106และห้อง 210.
7. พนักงานกรมอุตสาหกรรมและการค้าอีอู ร่วมกับเจ้าหกรมรักษาความมั่นคงมาที่เขตกักกันกลางที่ข้าพเจ้าถูกกักอยู่เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับข้าพเจ้าเป็นจำนวนเงิน 80,000 หยวน ข้าพเจ้าได้ปฏิเสทข้อกล่าวหา.
8. 18 เมษายน 2011 ระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขัง เจ้าหน้าที่ลับจากสำนักงานมณฑลเจอจางไม่ได้หยุดการข่มขู่และก่อกวน ถึงกับเดินทางไกลมาถึงบ้านข้าพเจ้าที่มณฑลฮูเป่ย ข่มขู่มารดาชราของข้าพเจ้า มารดาข้าพเจ้าต้องส่งคนออกสืบข่าวและได้ส่งอาของข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียน.
9, 7 เมษายน 2011 ข้าพเจ้าถูกปล่อยออกจากสถานการกันกลาง แต่เจ้าหน้าที่สืบราชการลับพรรคคอมมินิตส์ปฏิเสทออกใบรับรองการปล่อยตัว และถูกส่งไปที่สถานีตำหรวจจางตงในทันทีเพื่อให้ทำการบังคับกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาอีก 6 เดือน
10. 23 เมษายน 2011หลังจากข้าพเจ้าพ้นโทษ ได้ไปที่ศาลอีอูเพื่อทำการฟ้องร้อง แต่อัยการไม่รับคำฟ้องและสั่งไม่ฟ้อง.
11. 15 เมษายน 2011ข้าพเจ้าได้ทำการแจกจ่ายใบปลิวแถลงการณ์กรณีการถูกจับ ในระหว่างทางกับบ้านได้ถูกจับกุมบริเวณบ้านของผู้ร่วมงานหวังหันผิงในข้อหาละเมิดความสงบในที่สาธารณะ ถูกกักบริเวณเป็นเวลา 11 วัน หลังจากนั้นข้าพเจ้ายังคงถูกตามรบกวนให้ยากลำบากโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลา.
12. 23 เมษายน 2011เจ้าของบ้านเช่าถูกเจ้าหน้าที่ลับพรรคคอมมินิตส์บังคับให้สั่งข้าพเจ้าย้ายออกจากห้องพัก ข้าพเจ้าไม่สามารถทำธุรกิจ จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่ในโรงแรม.
13. 28 พฤษภาคม 2011 Wang Yiming ถูกติดตามจับตาโดยเจ้าหน้าที่ลับจำนวน 6 คนตลอดเวลาที่โรงแรมที่ เย่หยาง มณฑลหู่หนัน
14. 29 พฤษภาคม 2011Wang Yiming ไปที่สำนักงานรักษาความสงบสาธารณ อำเภอเยนลี่ เมืองฉิงโจว มณฑลหูเป่ย เพื่อขออนุญาตออกนอกประเทศ แต่ถูกแจ้งว่าถูกระงับการออกนอกประเทศโดยคำสั่งของกองรักษาความปลอดภัย และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมใส่กุญแจมือในทันทีไปคุมขังในท้องที่.
15. 25 สิงหาคม 2011 เจ้าหน้าที่ลับท้องที่ทำการตัดเน็ตและข่มขู่เจ้าของโรงแรมที่ หย่งคัง ว่าจะบ่อนทำลายงานของลูกชายเจ้าของโรงแรม ทำให้เจ้าของโรงแรมต้องให้ข้าพเจ้าเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม.
16. 25 สิงหาคม 2011 ถึง 28 สิงหาคม 2011 ประธานพรรคสิทธิประชาธิปไตย Wang Yiming ถูกติดตามและจับตาจากเจ้าหน้าที่ลับจากมณฑลเจอจาง จากโรงแรมในเมือง หย่งคัง เจียนลี่ หลานเทียน เหิงเซิง จังหู 8 แห่ง ถูกปฏิเสทการเข้าพักตามลำดับ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนน.
17. 25 สิงหาคมถึง 28 กันยายน 2011 ประธานพรรคสิทธิประชาธิปไตยจีน Wang Yiming ถูกเจ้าหน้าที่ลับเมืองหย่งคังมากกว่า 20 คนติดตามโอบล้อมบนท้องถนนลี่โจวจงลู่ และในที่สุดได้ถูกนำพาออกจากเมืองหย่งคัง ข้าพเจ้าจึงจำต้องมุ่งไปที่เมืองลี่ส่วย มณฑลเจ่อจาง.
18. 30 กันยายน 2011เจ้าของโรงแรมหลูอี้ที่เมืองสี่ส่วย มณฑลเจ่อจาง แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าถูกได้เจ้าหน้าที่ตำหรวจสั่งให้ขับข้าพเจ้าออกจากโรงแรม.
19.เจ้าหน้าที่ลับรองผบ จัง จากสำนักงานสาขาจินหวา มณฑลเจ้อจาง ได้โทรศัพท์มาข่มขู่ข้าพเจ้าว่า คำสั่งห้ามออกนอกประเทศของข้าพเจ้าได้ถูกยกเลิกแล้ว ประเทศนี้ไม่ต้องการคุณอีกแล้ว หากอยู่ต่อไป งานก็ไม่อาจหาทำได้ เงินในบัญชีก็จะถูกริบ และจะถูกคุมขัง
20. 12 พฤศจิกายน 2011 ที่เมืองอู่ชางโรงแรมเหวยกวย เจ้าหน้าที่ลับได้ถือโอกาสที่ข้าพเจ้าออกไปข้างนอกเปิดขวดน้ำใส่ยาระบายอย่างแรงลงไป ทำให้ข้าพเจ้าท้องร่วง 9 ครั้งภายในเวลา 2 วัน ที่พวกเขาทำเช่นนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ข้าพเจ้าตัดสินใจออกจากบ้านเกิดที่มณฑลหู่เป่ย.
สองปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าถูกพรรคคอมมินิสต์จีนบีบบังคับ ไม่อาจหางานทำได้ ถูกจำกัดสิทธิในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การเข้าอินเตอร์เน็ต ไม่มีเงินทองในการดำรงชีพ กระทั่งถูกเนรเทศออกนอกประเทศ จำเป็นต้องออกมาอยู่นอกประเทศ เพื่อทำสงครามปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยในจีนต่อต้านพรรคคอมมินิตย์จีนต่อไป.
3. หลักฐานบางส่วนของการก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ลับพรรคคอมมินิตย์ และพยานรู้เห็น
1.หลักฐาน: บางส่วนจากหมายจับจากสถานีตำหรวจโฉวจาง เมืองอี้อู้
2. บางส่วนหมายของเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบออกมาได้ของสำนักงานลับที่ทำการก่อกวนและกลั่นแกล้ง:
เจ้าหน้าที่ลับพรรคคอมมินิตย์ สาขาจินหวา ผ.. หลี่หวามิง รอง ผ.. จาง หมายเลขโทร.08613605792245
สำนักงานหมายเลข 086057985534453 ..สถานกักกัน แซ่อู๋ เมืองอี้อู้ โทร.08613806799868
สำนักงานรักษาความมันคงประจำอำเภอเจียนลี่ มณฑลหู่เป่ย ผอ.เจ โทร 08613607213138
สำนักงานโทร 0861380721684808607163322333 ต่อ 3911
4. รายชื่อพยานและวิธีติดต่อ
1. เพื่อนบ้าน ชวีเหว่ยเจียน Tel 086-13515894546 , ถูกตัดเน๊ตและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อควบคุมความประพฤติ.
2. เพื่อนร่วมงาน หยางหานผิง QQ: 275 177 537 ถูกตัดเน็ตและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อควบคุมความประพฤาติ.
3. เจ้าของบ้านเช่า เมืองอีอู มณฑลเจอจาง อวี๋เป่าเซียน Tel 08613735607575 – 20 กุมภาพัทธ์ 2011 ผู้เห็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ลับพรรคคอมมินิตย์ใช้กำลังพังประตูบ้านเพื่อคุกคามบังคับให้ออกจากบ้าน.
4. เพื่อนร่วมงาน ผงวานหลี Li QQ: 470 242 837 พยานผู้เห็นเหตุการณ์ที่ถูกเจ้าที่โอบล้อม รุมซ้อมและฉุดกระชากลากตังบนถนนหย่งคัง.
5. มารดาพยานผู้เห็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่มาไกลเป็น 1000 ไมล์เพื่อรบกวนคุกคาม Tel: 086-7163651781

没有评论:

发表评论